HiveTech (1)

Outsource 1-50
Ba Dinh, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-12 15:11:11
Cty mới, văn phòng nhỏ, nhưng được cái vui, văn hóa đang xây dựng khá tốt. Mấy bác sếp - nhầm, lead - support với code vãi chưởng (lần đầu thấy lead debug sốc). Nhưng buồn cái có việc gia đình phải bỏ về quê, còn làm ở đây chắc chắn lên trình (chỉ cần xách dép theo hóng lead). Cũng muốn cảm ơn mấy bác mấy tuần chỉ dạy, xin lỗi các bác vì không theo được.