Hinnova (1)

Sản phẩm 301-500
235 Lý Thường Kiệt Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:11:28
Đừng nên vô, bóp chặ từng đồng với nhân viên, có thể ra tay chèn ép nhân viên nếu nhân viên nghỉ và gây thù với ông giám đốc.