HD SAISON FINANCE (1)

Dịch vụ 1-50
24C Phan Đăng Lưu Phu Nhuan Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:20:58
Tôi đi phỏng vấn công ty này ở hà nội , gặp 2 chị phỏng vấn Thùy và Trinh đến thì nói chuyện tác phong không chuyên nghiệp ko đi vào chủ đề quyền lợi mọi thứ công việc thế nào , toàn nói và hỏi chuyện lan man , chuyện phiếm , chuyện vô thưởng vô phạt vì phép lịch sự chả lẽ xin cắt ngang đi về, trong nam thì không biết thế nào