Hawee (1)

Sản phẩm 51-150
Ha Dong Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:49:24
Tập đoàn như thật ra lại là công ty Gia đình. Rất đề cao chế độ Mẫu Hệ. Vừa mới cho nhân viên cứ lừa thưởng hiệu quả 2019 từ 3 tháng còn 1 tháng. Trở nhanh như trở mặt ngừoi yêu cũ. Đầu năm đưa ra kế hoạch thưởng hiệu quả cuối năm lại thay đổi đột ngột trong thầm kín. Chơi điếm vậy ai chơi lại ko biết :)))))))). Ai apple vào team dự án mình nghĩ nên tìm môi trường khác tốt hơn. Ở đây khá ép team dự án nha.