hasBrain (1)

Sản phẩm 1-50
92 Nguyen Huu Canh Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:30:16
team nhỏ, xịn, công việc áp lực nếu theo kịp thì phát triển tốt, không nổi thì rụng lớn. trẻ tuổi nhiều thời gian mà được vào đây thì tuyệt, bị cái cty thích mid - senior =))))