Hasaki (1)

Sản phẩm 1-50
71 Hoàng Hoa Thám Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:54:11
Hmmm không gọi là công ty mà phải gọi là đại gia đình, anh chị, các sếp ai cũng dễ thương và yêu quý, tôn trọng nhân viên và luôn luôn lắng nghe nhân viên. Mãi iuuu Hasaki ????????????????????