Harmony ES (1)

Sản phẩm 51-150
TechnoSoft Building, Industrial Zone, Duy Tân Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:47:22
Công ty phải nói là hãm vc =))Kể chuyện phỏng vấn của mình như sau:Đến phỏng vấn => Không ai tiếpTuyển dev mà đi hỏi các câu của BA và SATrả lời ngon nghe hết thì cố nghĩ ra câu khoai để dìm hàng.Xong mấy ông nhìn nhau cườiGhét nhất vẫn là không thèm thông báo kết quả cho ứng viên.Sơ sơ về công ty:"1 túp lều tranh nhiều trái tim đen" đủ để nói lên tất cảCông ty IT đầu tiên mình biết đến tồi tàn và thiếu chuyên nghiệp như vậy.