Hạo Phương (1)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:03:56
Công ty gia đình 100%, đi đâu cũng gặp người nhà, hoặc hàng xóm, hoặc hàng xóm của hàng xómVăn phòng khang trang, nhưng quản lý chưa chặt chẽ.Công ty không nhỏ, nhưng đội MKT thì quá lủng, sếp cùi bắp mà thích thể hiện, chỉ giỏi nói chớ làm toàn fail. Lúc có việc là trốn mất biệt.