Hanet Việt Nam - Hà Nội (1)

Sản phẩm 151-300
Tòa nhà Tổng Công ty Hàng Hải, Số 1 Đào Duy Anh Dong Da Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:03:12
Công ty quá trẻ, không có quy trình quản lý, từng bị thất thoát các chi nhánh ngoài hn và hcm. Sếp trẻ và giờ còn bệnh ảo tưởng sức mạnh, năng đoạn kim cương. Hết thuốc chữa