HANET Việt Nam - CN HCM (1)

Sản phẩm 51-150
561 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:29:11
Công ty làm việc thoải mái. Mọi người thân thiện với nhau.Công việc của mình bị làm dưới quản lý trực tiếp của một Tech Lead người Nga. Ban đầu cũng rất ấn tượng về Leader này ai dè anh này một tay đưa cả ban bệ xuống hố.Nhưng công ty thì vẫn rất tốt, đáng ủng hộ. Một start up Việt Nam dám nghĩ dám làm. Hy vọng lớn mạnh để cạnh tranh với thế giới về mặt công nghệ.Mức lương thì cũng bình thường không cao không thấp. Có lúc lương cũng trễ nhưng chuyện đó mình thông cảm.