Hanbisoft (1)

Sản phẩm 1-50
Lê Văn Lương kéo dài (Tố Hữu) Ha Dong Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:28:16
Công ty khá là "chuyên nghiệp", phỏng vấn khí thế xong hẹn 1 tuần sau sẽ trả lời kết quả, đến bây h cũng hơn nửa tháng rồi, mất hút luôn :))