Haiwinmedia (1)

Sản phẩm 1-50
67 Nguyễn Thị Minh Khai District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:28:03
Chậm lương từ tháng 11,t12,t1,t2.. ko 1 email thông báo, 15 phát lương thì toàn phải quá 15 mới nhận được, có tháng còn chơi hẳn quả m5 tháng sau mới nhận được, lại còn bảo tiền Tạm ứng (tạm ứng là ứng lương trước ngày phát lương), à đấy thưởng tết thì bảo tháng 4 mới có, sắp tháng 4 rồi ko biết có ko nhỉ :D