GoodLand Informatics (1)

Dịch vụ 1-50
268 Tô Hiến Thành District 10 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:03:13
Siêu củ chuối nha, cho lãnh lương bằng tiền mặt để né thuế. Cho thử việc nhưng thấy dự án đang bấp bênh nên chưa cho ký hợp đồng. Thấy không ổn thì kêu nghĩ đi, thấy cần lại lại kêu thoy ở lại làm extend hợp đồng thử việc thêm thời gian =)) Mang tiếng làm cho nước ngoài chớ toàn dự án củ chuối