GNT VN., LTD (1)

Sản phẩm 151-300
35 Ton Duc Thang District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-11 23:53:54
Hôm nay đi phỏng vấn fresher. Chị Thủy phỏng vấn mình cảm thấy khá ân cần và lắng nghe, chịu khó giải thích cho mình. Hai anh phỏng vấn technical cũng dễ gần và dễ nói chuyện. Nói chuyện lương bổng mình cũng cảm thấy khá là dễ chịu và có benefit tốt (mặc dù chưa chốt lương và mình cũng không biết được nhận không hay chỉ dễ chịu ngoài mặt nhưng lại đánh rớt :) Có cái phỏng vấn mình thấy hỏi chưa được nhiều cho lắm (cá nhân mình muốn được hỏi kĩ để đạt tới giới hạn luôn chứ không muốn hỏi dễ). Anw, chúc công ty làm ăn phát đạt.