Glenda Studio (1)

Dịch vụ 1-50
R&D Labs, Quang Trung Software, Tan Chanh Hiep District 12 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:26:03
Công ty tuy nhỏ và nhân viên không đông như những cty sừng sỏ nhưng được cái ae từ Artist tới giám đốc đều rất vui vẻ và tình cảm. Có vấn đề xích mích hay gì thì cứ ra quán nhậu nói chuyện.5 sao