GHN (1)

Sản phẩm 1000+
District 10, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:47:14
Anh chị ơi. Em phỏng vấn vị trí điều phối mà tin nhắn báo đi pv là vị trí Nhân viên xử lý hàng hoá. Hai vị trí này giống hay khác nhau vậy ạ? Ac nào từng làm điều phối cho em xin review với ạ