Framgia Inc. (1)

Dịch vụ 1000+
Keangnam Hanoi Landmark Tower Nam Tu Liem Ha Noi

Sắp vào (chưa là nhân viên)    

2020-03-06 10:22:22
mình mới pv tuần trước. chưa biết kq thế nào nhưng thấy tác phong đón tiếp cũng chuyên nghiệp, có hai vòng , vòng 1 là technical, vòng 2 pv với nhân sự, kq hai vòng là độc lập và sẽ được đánh giá chung thành thang điểm dựa trên 10 tiêu chí, từ đó được đưa vào hệ thống đánh giá rank lương cho ứng viên và ko phụ thuộc về mặt con người

Ẩn Danh đã   2020-03-06 10:31:24

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like