FPT Software (14)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Ẩn Danh  (Dev)  

Có ai đang làm ở FPT software ko? Mình cũng mới nhận đc offer của bên FPT SOFTWARE_LSI nhưng phân vân, bên đó chủ yếu code IS số, dùng verilog à?