FPT Software (14)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Hai  (Dev4)  

Nhìn chung tốt. Mình nhảy nhót ở các công ty con của FPT, FSOFT, FE... cứ vài năm đổi bộ phận 1 lần.
1 - HR rất tốt, gần 12 năm nay chưa có gì phàn nàn.
2 - Văn hóa công ty cơ bản đạt yêu cầu , tuy nhiên thực sự thì vẫn thiên về chiều nhân viên , tổng hội cũng như lãnh đạo chưa có năng lực định hướng và tầm nhìn đủ rộng nên đối với mình thì không đạt .
3 - Về năng lực đào tạo nhân viên cơ bản đạt yêu cầu . Lãnh đạo chưa có năng lực định hướng nhân viên phát triển bản thân họ , tất cả lĩnh vực đào tạo rồi OKR chủ yếu để phục vụ công việc nên đối với mình chưa đạt .
4 - Lương nhân viên : Dev 1 : 6+ , dev 2 :8+ , dev 3 15+, dev 4 : 20 +
Thu nhập năm : 15+ tháng lương .
5 - Sếp cơ bản OK