FPT Software (14)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Tuấn Anh Dev mới  (Dev 1)  

Em có thằng bạn mới ra trường code Phython vào FSoft trả 16M kìa.. sao Fresher mới nhú lương lại cao thế hả các bác