FPT Shop (1)

Sản phẩm 301-500
216 Thái Hà Dong Da Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:29:26
FPT đã bán một thiết bị hỏng hóc và từ chối bảo hành. sau 6 lần truy cập, điều duy nhất họ sẽ làm là gửi điện thoại trong 1 tháng. bất kể lời hứa quý giá. kẻ nói dối và người dối trá