FPT Retail (1)

Sản phẩm 151-300
Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:27:55
Công nghệ cũ kỹ,requirement không rõ ràng,đối xử vs các dev lâu năm khá tệ,không có chính sách tăng lương hàng năm,ai vào làm suy nghĩ kĩ hoặc deal lương cao,chứ đợi tăng lương thì mòn ghế cũng chả thấy đâu :))