Flamingo (1)

Sản phẩm 301-500
Hang Trong Hoan Kiem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:17:53
Lương: không nợ lương bao giờ. Lương mỗi vị trí khác nhau nhưng khá cảm tính.Thưởng, bảo hiểm, ngày phép, phúc lợi: rõ ràng, theo cấp bậc.Đào tạo: đào tạo kỹ năng mềm nhiều. Có chỉ tiêu đào tạo cho cả ng học và ng dạy (như bệnh thành tích ấy). Chủ yếu nghe giảng viên chém gió. Gần như k có hoặc rất ít đào tạo chuyên môn.Quy trình: rườm rà, vòng vo không hiệu quả. Các phòng ban đánh chiến, xâu xé lẫn nhau cốt để lãnh đạo yên tâm vì đã có chúng kiểm soát thay mình. Nhưng thực tế thì....Nhân sự: thu hút nhiều người giỏi nhưng không để họ thể hiện mà yêu cầu họ làm theo cách của mình. Rất nhiều người ra đi sau khi đề xuất của họ không được để ý. Đánh giá cảm tính, ai không phù hợp chê họ kém ????Những nhân sự lâu năm sống với nhau rất gắn bó. Ít có chuyện bắt nạt người mới. Nhưng rất nhiều người lười, làm... Xem thêm việc kém hiệu quả.Các hoạt động văn hóa nội bộ nhiều.Có bà CEO rất kém và hãm. Cái gì cũng đòi mời tư vấn, rồi tham khảo ý kiến khắp nơi và không bao giờ tự quyết. Luôn kiếm đứa chịu trách nhiệm trước khi phê duyệt.Văn hóa gia đình trị. Rất nhiều người nhà, dây mơ rễ má. Lãnh đạo cực ưa bợ đít.(Còn nữa)