FinX JSC (1)

Sản phẩm 1-50
Nam Tu Liem, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:40:09
Ae cho mình hỏi range lương mid AI/Data science ở đây thì khoảng bao nhiêu vậy? Thank's