FileString (1)

Sản phẩm 1-50
268 To Hien Thanh District 10 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:05:18
Môi trường thân thiện, văn hóa tốt, đồng nghiệp và sếp dễ thương cực. Đặc biệt công tác tâm lý cho nhân viên rất tốt, khiến mình chỉ muốn cống hiến hết mình. Đặc biệt là ko có văn hóa OT ^^