Fado.vn (1)

Sản phẩm 51-150
21 Hậu Giang, Phường 4 Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-10 14:38:47
Công ty bình thường, không chuyên nghiệp như các công ty khác cùng quy mô. Làm 2 tháng là té.