Expertrans Global (2)

Sản phẩm 51-150
19 Trần Quang Diệu Dong Da Ha Noi

Ẩn Danh (Sales)    

2020-03-09 16:57:47
chăm chỉ và kiên trì thì có thể gắn bó lâu dài với công ty, học được nhiều từ công việc

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-07 16:31:54
Thấy mọi cái đều ổn