ETON (1)

Sản phẩm 1-50
168 Võ Thị Sáu, Phường 8 District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:44:50
cty xàm, phỏng vấn 4 người quây hỏi liên tục, tìm sơ hở và điểm yếu. đến thua cty này.Khuyên anh em ko nên vào.