ETC Technology Systems (1)

Sản phẩm 151-300
63 Lê Văn Lương Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:29:35
Công ty hơi lôm côm đậm chất gia đình , nhiều thành xạo l chém gió . dự án thì lôm côm.được 1 điểm cộng là quan tâm bữa trưa cho nhân viên (2015 không biết giờ còn vậy không ?).