Ericsson (1)

Sản phẩm 301-500
72 Pham Hung Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:36:10
Cái công ti này lương cao vl luôn mỗi tội ít tuyển nhận sự lắm, trong này toàn người trưởng thành với nhiều người Tây lắm. Không có cơ hội đâu các bạn.