Epsilo (2)

Sản phẩm 1-50
District 1, Ho Chi Minh

Epsilo môi trường làm việ năng động  (Dev mới)  

Mình thấy Epsilo có vẻ khá chuyển nghiệp từ tuyển dụng, làm việc đến chính sách đãi ngộ, lương thưởng

Ẩn Danh đã   2020-12-20 02:13:45

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like