Epsilo (2)

Sản phẩm 1-50
District 1, Ho Chi Minh

Ẩn danh  (Dev)  

Công ty nợ lương nhân viên hơn 1 năm không trả, khi hỏi tới thì cho nhân viên nghỉ việc, cũng không nói rõ ngày nào thanh toán nên xác định là quỵt luôn. Chỉ có nói là giỏi