Epsilo (2)

Sản phẩm 1-50
District 1, Ho Chi Minh

Epsilo môi trường làm việ năng động (Dev mới)    

2020-12-20 02:12:50
Mình thấy Epsilo có vẻ khá chuyển nghiệp từ tuyển dụng, làm việc đến chính sách đãi ngộ, lương thưởng

Ẩn Danh đã   2020-12-20 02:13:45

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:01:01
Công ty nợ lương nhân viên hơn 1 năm không trả, khi hỏi tới thì cho nhân viên nghỉ việc, cũng không nói rõ ngày nào thanh toán nên xác định là quỵt luôn. Chỉ có nói là giỏi