Edu2Review (1)

Sản phẩm 1-50
C501, Chung Cư Đào Duy Từ, 51 Thành Thái District 10 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:28:02
Năm nhất lơ ngơ đi xin chỗ thực tập marketing, vô làm thì mới biết là suốt ngày ngồi viết bài, kpi 1 tuần ít nhất 3 bài, mà bài thì toàn bảo đi copy chỗ này chỗ kia tổng hợp lại, bài nộp xong cũng chẳng thấy đăng hay đả động gì tới nhưng tuần nào đi làm cũng bắt viết. Viết nhiều nhất là review trường đại học và trung tâm ngoại ngữ, học đại học nào thì review đại học ấy, nhiều khi không học biết sơ sơ cũng bắt viết. Trung tâm ngoại ngữ thì thôi, toàn do trung tâm thuê viết, có hẳn 1 team đi chào mời hoặc nhận job từ trung tâm rồi quăng sang cho marketing viết. Mình làm được 1 tháng cảm thấy không phù hợp cách làm việc nên nghỉ, lương cũng chẳng nhận đồng nào.