ECOBA Việt Nam (1)

Sản phẩm 501-1000
UDIC Complex Building N04,, Hoang Dao Thuy Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-13 19:25:04
Nghỉ công ty lâu rồi nhưng đây vẫn là công ty cho mình ấn tượng sâu sắc nhất về sự nhiệt huyết, dám thay đổi, ban lãnh đạo đối xử nhân viên văn minh, tôn trọng.