DXC Vietnam (1)

Sản phẩm 1000+
Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:24:34
Các bác có ai đang học khóa fresher java của công ty không ạ. Em được nhận đã đời ký offer gì gì đó. Xong giờ kêu hoãn lại. Hay tại công ty muốn đuổi khéo nên nói vậy.