DOU Holdings Networks Vietnam Co.,Ltd (1)

Dịch vụ 151-300
19A Cong Hoa, Ward 12 Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-11 23:51:45
Mình từng làm vị trí SD ở đây 1 thời gian, team SD thì vui, lead có người siêng người lười. Nhưng làm vị trí SD or Customer Service thì thường bị phân biệt, chỉ được ngồi loại ghế thường, Dev, test thì đc ngồi ghế xịn, đến khi sếp thấy ghế thường mau hư quá thì mới mua ghế xin cho SD ngồi. Đến lúc company trip thì những người trùng ca trực thì sẽ đc phần tiền của trip đó. Nhưng những người trực đêm ( từ 22h- 7h sáng) vẩn bắt buộc phải đi. Không đi thì không đc trả tiền phần đó ( hỏi thử có ai thức cả đêm làm việc xong bắt người ta ngồi xe đi du lịch nổi không ?) Còn nhiều thứ nữa. Quan trọng là khi người sếp cũ nghỉ ( Anh Du) thì người sếp mới sau này không có tầm nhìn và năng lực lãnh đạo lắm.