Digiworld Corporation (1)

Sản phẩm 1-50
Cach Mang Thang Tam District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:29:44
Công ty không trẻ quá cũng không lớn tuổi quá! Tuy nhiên vẫn rất nice & vui vẻ trong công việc.Đãi ngộ tốt, nghỉ T7, môi trường cũng thoải mái và tạo nhiều điều kiện cho nhân viên phát triển --> Các ace có gia đình rất thích làm ở đây.Tuy nhiên, cty không quá lớn khoảng 400 - 500ng, cơ hội để phát triển & sử dụng ngoại ngữ không nhiều..