Digital Works VietNam Ltd., Co. (1)

Sản phẩm 1-50
364 Cộng Hoà Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:49:01
Công ty bạo hành bốc lột nhân viên. Có lần ông kia làm file bị trễ, ông sếp người Nhật tới chửi ổng như con ghẻ, xong còn quét hất hết đồ trên bàn ổng xuống đất, ông đó đứng dậy tính đánh ông sếp người Nhật luôn.Bên này lương bao bèo, kiểu làm gấp 3 nhưng nhận được 0.5Không dành cho mấy bạn lâu năm hay mới ra trường, vô làm mốt đổ bệnh cái công ty cho bạn nghỉ rồi tuyển người khác là xong, không có trách nhiệm.