DigiNet Corporation (1)

Sản phẩm 51-150
341 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:17:46
Phỏng vấn test IQ lẫn technical nhé mn. Đề cũng tầm tầm nhớ ôn kỹ thì làm cũng đc. Nói chung là full time hết ko cho part time nên mn xác định r hẵng đi pv. Lương lậu ko rõ. Phản hồi kết quả hơi chậm nhưng có còn hơn ko :v