DFT (1)

Sản phẩm 1-50
27 Minh Khai Hai Ba Trung Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-10 14:22:24
HR thiếu chuyên nghiệp, công ty làm onsite là chủ yếu. Lương lậu chán Cảm giác bị đem con bỏ chợ.Không thể phát triển ở cty này được. Anh em đừng có vào, phí