DFO Global Performance Commerce (1)

Sản phẩm 301-500
Floor 21, Saigon Centre Tower 2, 67 Le Loi District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:29:42
Lương ảo , công ty gia đình , không có bà con thì xác định hết giá trị sẽ bị ép nghỉ theo kịch bản, đánh tâm lý hội đồng