Deloitte Consulting Vietnam (1)

Sản phẩm 301-500
55 Đồng Khởi District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:04:19
Deloitte cx giống các big 4 khác, dịch vụ kiểm toán thì chuyên nghiệp khỏi nói. Khách hàng của Deloitte nhiều công ty nhà nước. Cũng vì thế mà Deloitte cũng biến chất nhiều (có job audit bên Công ty X có vốn nhà nước được biếu phong bì và quà nhiều vô kể), thành ra deloitte giờ cũng ô hợp chả kém. Nhìn chung Audit service của De nói riêng cũng như vài big nói chung là chuyên nghiệp, còn mấy service line kiểu advisory thì chất lượng kém, việc nhàm chán và phí công sức. Các bạn mới ra trường nên tìm intern audit chứ nên né mấy cái advisory, nếu làm advisory thì thà vào non-big mà làm còn tốt hơn.