DCV jsc | Truyền số liệu Vietnam (1)

Dịch vụ 51-150
138 Trần Bình Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-11 15:33:53
Anh chị, đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình. Sếp chiều hết mức. Sẽ gắn bó với công ty dài lâu.