Daiko Vietnam (1)

Sản phẩm 51-150
5th floor, Itower, 49 Pham Ngoc Thach street, W.6 District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:23:36
Lần đâu tiên thấy agency mà mọi người làm ở đó hơn 3,4 năm. Benefit tốt, văn hóa cty hơi già nên ko sáng tạo năng động lắm