D-SOFT Joint stock Company (1)

Sản phẩm 51-150
Hai Chau, Da Nang

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:57:36
1 công ty mới đầy tiềm năng ở Đà Nẵng. Với bộ core là các thành viên từ Global CyberSoft tách ra, họ có độ gắn kết rất sâu, trân trọng lẫn nhau. Sếp giỏi, gần gũi như anh em. Hiện tập trung vào outsourcing cho thị trường Nhật. Nguồn dự án dồi dào, nhân sự tăng trưởng nhanh chóng. Đãi ngộ khá tốt, đang thu hút nhiều nhân tài về các mảng web development, mobile, AI/Machine Learning...