Creatory (1)

Sản phẩm 51-150
77 Doan Nhu Hai District 4 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:45:36
Em là người không có chuyên ngành hẳn hoi về mản truyền thông nhưng rất muốn được làm việc ở đây. Anh chị nào đã, đang làm ở đây cho em xin review về công ty, ví dụ như : nhân viên mới có được đào tạo và hướng dẫn, môi trường đồng nghiệp như thế nào?, để em mạnh dạn apply vào ạ. Em cảm ơn