COOFTECH (1)

Sản phẩm 1-50
Ha Noi, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:57:31
Được cái làm ở đây chẳng gò bó thời gian, m muốn đi làm lúc nào thì đi chỉ cần đến kỳ báo cáo kết quả đạt KPI đề ra là ok. Cứ vượt KPI thì thưởng