Constant (1)

Sản phẩm 51-150
Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:49:18
Công ty ngon vl luôn :D interview bao dễ mấy a leader nói chuyện xong là có thư offer liền. Vào được cấp macbook bao ăn trưa, ăn sáng, coffee, sữa v..v free ăn ói luôn á cũng được lắm, dev được tặng coin của cty bán có tiền xài luôn or để dành đầu tư lâu dài. Nói chung là ngon!