CÔNG TY TNHH R TECHNO VIỆT NAM (1)

Outsource 301-500
Binh Thanh, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:51:36
Đang làm ở cty này, anh em vui vẻ hòa đồng, Sếp Nhật vui tính, lương có phần cao hơn mặt bằng chung, chế độ đãi ngộ cũng OK.